Col·labora amb nosaltres
Inici | canviar idioma
Nosaltres
Blog
Projectes
Publicacions

ONG de solidaritat amb Centreamèrica

HUACAL treballa activament per la defensa dels drets humans, socials, econòmics, de ciutadana i de gènere, als països del nord i del sud. Ho fem des d’un model de desenvolupament sostenible socialment i ecològic, centrat en les persones, promovent relacions de cooperació igualitàries dirigides a la transformació social per erradicar les causes de les desigualtats i construir societats fonamentades en cultures de pau i lliures de violències.

Som, també, una organització compromesa amb l’acció del moviment global per a la transformació social. Amb la nostra acció volem contribuir activament a la construcció de societats diverses, igualitàries i feministes fonamentades en la justícia social i la justícia de gènere.

Volem centrar la nostra activitat de cooperació en la regió centreamericana, especialment a El Salvador, on teixim relacions i construïm projectes comuns de cooperació des de l’any 1993. Amb tot i això, la visió global de la cooperació que incorporem, ens porta a establir relacions i projectes amb altres països de l’àrea llatinoamericana, a través d’aliances amb contraparts locals amb trajectòries inqüestionables en la promoció i defensa dels drets humans individuals i col·lectius. En l’àmbit local, actuem principalment en l’àmbit de Catalunya, establint vincles i relacions de col·laboració i treball amb altres organitzacions de l’Estat Espanyol i d’Europa.

Ens vols conèixer millor?, en tot el contingut que trobaràs a continuació, et volem mostrar quins són els nostres valors i compromisos com a entitat i explicar-te tot el que és important relatiu a la nostra entitat.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho pitjant el botó que tens a sota. Et respondrem tan aviat com puguem. Moltes gràcies.

A més a més, l’entitat vol posar a disposició de tothom el ‘canal segur’, un espai on canalitzar des de l’anonimat (opcional) totes les queixes, suggeriments i denuncies.

Qui som i que fem

Els valors

L’EQUIP

TRANSPARÈNCIA

ALIANCES

ui som i què fem?

Més de 30 anys compromesos amb la solidaritat

Qui som i què Fem?

Un breu repàs per la nostra història i les nostres accions

A principis de la dècada de 1990 i en ple conflicte de guerra civil a diversos països centreamericans, un grup de cooperats, majoritàriament format per dones, decideixen anar a conèixer de primera mà tot el que allà està succeint, viatjant per Nicaragua, Guatemala, El Salvador… i és així, com en aquest últim, Huacal ONG de solidaritat, neix com entitat de cooperació internacional l’any 1993 com a resultat d’una estada solidària d’un grup de catalans i catalanes a El Salvador.

Inicialment, l’activitat de l’ONG a El Salvador va estar centrada a la Comunitat de Santa Fe al departament d’Usulután. Aquesta comunitat estava constituïda per un grup de 44 famílies de desmobilitzats que varen ser ubicades en les terres d’una antiga Hisenda, la Santa Fe, del municipi de San Francisco Javier.

Durant els anys 90 i fins a finals del segle XX les nostres activitats van continuar vinculades a aquesta comunitat ampliant-se a altres iniciatives en el mateix departament de l’orient del país.

Foto de l’acte d’entrega de les titulacions dels tallers de confecció i costura, que vàrem fer durant els anys noranta del segle passat a la comunitat de Santa Fe.

Paral·lelament, organitzàvem a Barcelona, i puntualment a altres poblacions catalanes, accions i campanyes de sensibilització (sopars solidaris, recollides de fons, conferències i exposicions, etc.) per donar a conèixer els nostres projectes i els projectes de desenvolupament rural de COMUS, entre aquestes accions de solidaritat podem destacar dues campanyes on vam intentar donar suport al poble salvadorenc colpit per dos terribles esdeveniments, el pas de l’huracà Mitch amb més de 240 morts i els terratrèmols de l’any 2001 amb prop de 1.300 morts durant els mesos de gener i febrer.

Així en els primers compassos del segle XXI definim noves línies d’actuació que es concreten en:

 • Fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge, des d’una visió integral que inclou les diferents dimensions de l’empoderament: econòmic, personal, comunitari, social i polític.
 • Promoure l’educació i la cultura de la pau, la prevenció de violències, la solidaritat i el desenvolupament sostenible.

Des de l’any 2009, s’ha prioritzat la intervenció amb joves –prioritàriament amb dones- per prevenir la seva incorporació a «maras» o bandes juvenils. En aquest sentit, incidim en les causes estructurals que generen aquesta problemàtica com són el desigual accés a l’educació, salut i recreació, la prevalença de certa vulnerabilitat ambiental i la persistència de factors com la violència en l’entorn comunitari, expressat en alts índexs d’homicidis i de violència sexual.

En els darrers anys hem incorporat i aprofundit en dues noves línies d’actuació:

 • Treballar per a la transformació de les injustícies socials proposant alternatives tant sigui a El Salvador com a Barcelona i Catalunya (els nostres àmbits d’intervenció) i en aquest sentit, impulsem accions de memòria històrica i justícia restaurativa.
 • Promoure la participació activa, la formació i la capacitació dels agents de cooperació i/o comunitats de migrants salvadorenys en favor del treball comunitari, la interculturalitat i la defensa dels drets humans i de les dones.

També cal remarcar, que des de l’any 2016 hem centrat moltes de les nostres accions a Catalunya en visibilitzar la comunitat salvadorenya al nostre país i mostrar la riquesa cultural i social d’aquesta, així que hem impulsat actes, conferències, presentacions de llibres, etc. amb la voluntat d’incidir especialment en el col·lectiu de dones salvadorenyes migrades a Catalunya i la seva aportació a la comunitat.

Tens a la teva disposició, en PDF, el document on repassem la història dels primers vint-i-cinc anys de l'entitat

Descobreix els fets més rellevants de la nostra Història a través d'una línia cronològica.

Qui som i què Fem?

A principis de la dècada de 1990 i en ple conflicte de guerra civil a diversos països centreamericans, un grup de cooperats, majoritàriament format per dones, decideixen anar a conèixer de primera mà tot el que allà està succeint, viatjant per Nicaragua, Guatemala, El Salvador… i és així, com en aquest últim, Huacal ONG de solidaritat, neix com entitat de cooperació internacional l’any 1993 com a resultat d’una estada solidària d’un grup de catalans i catalanes a El Salvador.

Inicialment, l’activitat de l’ONG a El Salvador va estar centrada a la Comunitat de Santa Fe al departament d’Usulután. Aquesta comunitat estava constituïda per un grup de 44 famílies de desmobilitzats que varen ser ubicades en les terres d’una antiga Hisenda, la Santa Fe, del municipi de San Francisco Javier.

Durant els anys 90 i fins a finals del segle XX les nostres activitats van continuar vinculades a aquesta comunitat ampliant-se a altres iniciatives en el mateix departament de l’orient del país.

Paral·lelament, organitzàvem a Barcelona, i puntualment a altres poblacions catalanes, accions i campanyes de sensibilització (sopars solidaris, recollides de fons, conferències i exposicions, etc.) per donar a conèixer els nostres projectes i els projectes de desenvolupament rural de COMUS, entre aquestes accions de solidaritat podem destacar dues campanyes on vam intentar donar suport al poble salvadorenc colpit per dos terribles esdeveniments, el pas de l’huracà Mitch amb més de 240 morts i els terratrèmols de l’any 2001 amb prop de 1.300 morts durant els mesos de gener i febrer.

Així en els primers compassos del segle XXI definim noves línies d’actuació que es concreten en:

 • Fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i erradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge, des d’una visió integral que inclou les diferents dimensions de l’empoderament: econòmic, personal, comunitari, social i polític.
 • Promoure l’educació i la cultura de la pau, la prevenció de violències, la solidaritat i el desenvolupament sostenible.

Des de l’any 2009, s’ha prioritzat la intervenció amb joves –prioritàriament amb dones- per prevenir la seva incorporació a «maras» o bandes juvenils. En aquest sentit, incidim en les causes estructurals que generen aquesta problemàtica com són el desigual accés a l’educació, salut i recreació, la prevalença de certa vulnerabilitat ambiental i la persistència de factors com la violència en l’entorn comunitari, expressat en alts índexs d’homicidis i de violència sexual.

En els darrers anys hem incorporat i aprofundit en dues noves línies d’actuació:

 • Treballar per a la transformació de les injustícies socials proposant alternatives tant sigui a El Salvador com a Barcelona i Catalunya (els nostres àmbits d’intervenció) i en aquest sentit, impulsem accions de memòria històrica i justícia restaurativa.
 • Promoure la participació activa, la formació i la capacitació dels agents de cooperació i/o comunitats de migrants salvadorenys en favor del treball comunitari, la interculturalitat i la defensa dels drets humans i de les dones.

També cal remarcar, que des de l’any 2016 hem centrat moltes de les nostres accions a Catalunya en visibilitzar la comunitat salvadorenya al nostre país i mostrar la riquesa cultural i social d’aquesta, així que hem impulsat actes, conferències, presentacions de llibres, etc. amb la voluntat d’incidir especialment en el col·lectiu de dones salvadorenyes migrades a Catalunya i la seva aportació a la comunitat.

Tens a la teva disposició, en PDF, el document on repassem la història dels primers vint-i-cinc anys de l’entitat

Descobreix els fets més rellevants de la nostra Història a través d’una línia cronològica.

alors

Sobre els valors universals que totes i tots els integrants de l’entitat compartim de forma àmplia, ha HuacalONG, construïm la nostra acció sobre principis i valors compartits que la fonamentem. Aquests principis i valors estan recollits en el Codi ètic i de conducta que l’entitat promou i treballa tant en l’àmbit intern com extern i es plasmen de manera transversal en les línies estratègiques d’acció i en l’enfocament dels projectes.

Defensa dels Drets Humans

 

Apostem per un enfocament de Drets humans com a eix orientador i estructurador de la nostra acció. Entenem els drets humans com universals i inalienables, inherents a totes les persones independentment de la seva nacionalitat, situació jurídica, ètnia, sexe, religió, llengua i capacitats.

L’enfocament dels drets humans que defensem parteix del reconeixement dels Drets humans de les Dones, que inclouen els drets sexuals i reproductius i l’erradicació de totes les discriminacions, exclusions i restriccions generades pel sistema heteropatriarcal dominant. Integra especialment la defensa dels drets de les víctimes a la veritat, la justícia i la reparació, com drets humans inalienables de tota persona, que s’han de protegir.

Equitat de gènere

 

Ens comprometem radicalment amb la defensa de l’equitat de gènere com principi de justícia social i política, component imprescindible i obligatori per a poder construir societats justes, democràtiques i sostenibles. L’equitat de gènere té per objectiu eliminar les desigualtats entre dones i homes i erradicar totes les violències envers les dones.

És un valor fonamental de tota l’acció, interna i externa, de HUACAL que respon a la necessitat de repensar el món des de la voluntat de transformar les estructures i el sistema de valors sobre el que estan construïdes unes relacions que generen profundes desigualtats entre homes i dones.

És també una perspectiva que ens porta a situar en el centre l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge, per endegar, partint de les seves diversitats, propostes i actuacions articulades des del reconeixement de l’existència de situacions de desigualtat, generades per l’estructura social existent.

Desenvolupament social i ecològicament sostenible, centrat en les persones

 

Apostem per un model de desenvolupament entès com un procés de transformació social. Incorporem un enfocament ecofeminista del desenvolupament que posa les persones, les seves necessitats i interessos, com subjecte central de les dinàmiques socials, econòmiques, culturals i polítiques. Un desenvolupament orientat per l’equitat de gènere i l’exercici ple i universal dels drets humans, conscient de la seva dependència mediambiental i que, en conseqüència, respecti els seus límits i faci un ús racional, equitatiu i sostenible dels recursos natural.

Diversitat i interculturalitat

 

Entenem la interculturalitat com un concepte que fa referència no sols a la coexistència de cultures sinó que implica la construcció d’una relació efectiva entre elles (interacció, solidaritat, reciprocitat), és a dir, implica una cooperació entre totes les ètnies que cerquen i volen mantenir les seves pròpies identitats dins els esquemes de pertinença a una societat. La interculturalitat emfatitza el que es té en comú i la necessitat compartir-ho, més enllà del particular i personal.

En aquest model, la integració entre els col·lectius de persones immigrades i la societat que les acull, ha de ser bidireccional, dinàmica i generar una adaptació mútua a la nova realitat per ambdues parts. Les (inter)relacions que es donen en la societat d’acollida no s’estableixen només entre les persones, sinó també entre l’Estat, en totes les seves dimensions, i els actors no governamentals (empreses, sindicats, organismes religiosos, societat civil, associacions d’immigrants, mitjans de comunicació, ONG).

Solidaritat i cooperació en peu d’igualtat

Entenem que la responsabilitat conjunta en el desenvolupament integral que posa en el centre la vida de les persones, és un valor essencial per al bé comú i la dignitat de les persones. Apostem per un model de cooperació que garanteixi l’intercanvi entre iguals que facilita l’enriquiment mutu entre organitzacions i persones, fent valdre l’aprenentatge des de la diferència, el reconeixement i el respecte. Implica pensar, comunicar i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços i posant en relació les accions.

Aquests valors es concreten amb l’adopció del treball en xarxa com a eina fonamental de treball i coordinació amb altres agents, entitats sòcies i contraparts, ja que considerem que és imprescindible per a crear sinergies, unificar esforços i treballar amb eficàcia, cap a l’assoliment d’objectius compartits.

Transparència

 

Ens comprometem a retre comptes davant les persones, les organitzacions i les institucions amb les quals i per a les que treballem. Els nostres comptes i activitats estan obertes a l’escrutini de l’opinió pública i s’han promogut mecanismes de rendició de comptes a l’interior de l’organització (dirigides a la base social i a persones col·laboradores externes) i també amb les entitats sòcies a El Salvador que, al seu torn, representen els titulars de drets a qui s’han dirigit les actuacions de cooperació implementades al llarg dels anys.

Participació i cultura democràtica

 

Aquests valors impregnen la cultura organitzativa que es fonamenta en una elevada participació de la base social, conformada majoritàriament per persones voluntàries, que decideix de manera consensuada quines són les temàtiques i estratègies d’intervenció.

La participació horitzontal, el treball de col·laboració i l’aprenentatge mutu des del respecte a les diversitats, són components clau del nostre treball que parteix dels conceptes de ciutadania global i del paper central de les persones i les organitzacions de la societat civil com subjectes de la construcció de societats democràtiques i justes.

'Equip de Huacal

El nostre equip està format per persones de diferents orígens, que tenen maneres de treballar i visions de la vida semblants. Ens interessen els processos de desenvolupament personal i professional i de canvi social, en una contínua cerca d’enfortir a les dones amb les quals col·laborem i a les quals formem part de l’organització.

Intentem implementar de manera constant sistemes de transparència, avaluació interna i espais de gestió participativa, perquè la idea d’igualtat de gènere i els principis dels drets humans que apliquem a les accions externes també es reflecteixin en la composició i l’estructura interna.

HUACAL treballa activament per la defensa dels drets humans, socials, econòmics, de ciutadana i de gènere, als països del nord i del sud. Ho fem des d’un model de desenvolupament sostenible socialment i ecològic, centrat en les persones, promovent relacions de cooperació igualitàries dirigides a la transformació social per erradicar les causes de les desigualtats i construir societats fonamentades en cultures de pau i lliures de violències.

La nostra organització disposa d’una directiva, equip tècnic, i col·laboradors, estan altament qualificats i compromesos amb la missió i els valors que ens defineixen. Entre ells, trobem experts i expertes en diversos camps relacionats amb la cooperació al desenvolupament, l’educació transformadora, la protecció i l’exercici dels drets humans, la participació ciutadana, la comunicació social, la gestió de projectes i l’administració financera, entre altres aspectes.
És un plaer presentar-los a l’equip de la nostra ONG, que treballa incansablement per a dur a terme la nostra missió de promoure el desenvolupament sostenible, la justícia social i els drets humans. L’equip està format per persones compromeses, capacitades i apassionades per les causes que defensem.

L’equip està format per:

 • Eduard Balsebré Olaya
 • Fina Rubio Serrano
 • Roc Pons Rubio
 • Francisco Mena Sandoval
 • Elena García Sánchez
 • Candy Chévez Reinoza
 • Rosa Sánchez Girona

ransparència

Com a organització, ens regim per valors de transparència en tots els àmbits de la nostra activitat, sigui econòmica, tècnica o estructural. Volem que el públic conegui les polítiques internes que orienten el nostre treball i que garanteixen el nostre compromís amb la rendició de comptes i la claredat en la nostra gestió. Per això, posem a la disposició del públic tota la documentació que sosté la nostra labor i que busca generar confiança i credibilitat en el nostre treball.

Com a organització, ens regim per valors de transparència en tots els àmbits de la nostra activitat, sigui econòmica, tècnica o estructural. Volem que el públic conegui les polítiques internes que orienten el nostre treball i que garanteixen el nostre compromís amb la rendició de comptes i la claredat en la nostra gestió. Per això, posem a la disposició del públic tota la documentació que sosté la nostra labor i que busca generar confiança i credibilitat en el nostre treball.

Documentació general de l’entitat

Documentació de polítiques i estratègies de l’entitat

CatalàEspañol
CatalàEspañol
CatalàEspañol
CatalàEspañol
CatalàEspañol

Memòries tècniques i econòmiques

CatalàEspañol
CatalàEspañol
CatalàEspañol
CatalàEspañol
CatalàEspañol

LIANCES

Ha Hucal ONG de solidaritat,  centrem la nostra activitat de cooperació en la regió centreamericana, especialment a  El Salvador, on  teixim relacions i construïm projectes comuns de cooperació des de l’any 1993. Amb tot i això,  la visió global de la cooperació que incorporem, ens porta a establir relacions i projectes amb altres països de l’àrea llatinoamericana, a través d’aliances amb contraparts locals amb trajectòries inqüestionables en la promoció i defensa dels drets humans individuals i col·lectius. En l’àmbit local, Huacal actua principalment en l’àmbit de Catalunya, establint vincles i relacions de col·laboració i treball amb altres organitzacions de l’Estat Espanyol i d’Europa.

En la lògica de la missió, la visió i els valors que fonamenten la nostra acció, les actuacions que impulsem i en les que participem es connecten i s’interrelacionen buscant permanentment les sinergies i les complementarietats de tot allò que fem i allà on treballem. I volem fer-ho treballant des d’una visió global i local que posa en relleu la interconnexió de les desigualtats i les seves causes, per això volem ser una eina de treball i col·laboració, prioritzant el treball en xarxa i les aliances estratègiques, des de la consciència i la pràctica entre iguals dirigit a l’assoliment d’objectius transformadors comuns.

És per això, que volem presentar-vos algunes d’aquestes entitats amb les quals hem traçat una aliança de compromís estratègic per desenvolupar la nostra feina en els anys entrants.

Entitats aliades

ENTITATS ALIADES

Asociación Internacional Pro Memoria Historica Reconciliación y Cultura de La Paz En El Salvador - Somos Memoria

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Xarxa Comunitària Cultural Salvadorenca de Catalunya

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Comité Oscar Romero de Terrassa

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Escola Amparo Casamalhuapa de Barcelona

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

1punt5

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Mujeres Salvadoreñas de Barcelona

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Red Ciudadana de mujeres de Morazán

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Museo de la palabra y la imagen

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Comite de EX presos y presas políticos de El Salvador

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Unión Médica Salvadoreña por la Salud y Vida de las Mujeres

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Mujers Libres - El Salvador

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

ÍNDOLE EDITORES

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Casa de la Cultura de El Salvador - Washington DC

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

AIPMHRCP - El Salvador

Xarxa Cultural

Comité Oscar Romero

Escola Casamalhuapa

1punt5

Mujeres Salvadoreñas

Casa de la cultura

COPPES

MUPI

Unión Médica Salvadoreña

Mujeres Libres

Índole Editores

RCMM

Els principals agents amb els quals treballem

A més de teixir aliances amb les entitats que ens ajuden a desenvolupar la nostra activitat, també hi ha  agents públics i privats que ens donen la seva confiança, amb els quals tots aquests anys hem estat treballant conjuntament, aquests són els principals.